Qasystent aktualizacja do wersji 2020.6

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy w profilu pracownika dodano informacje o systemie czasu pracy: podstawowy system czasu pracy (ustawiany domyślnie) lub równoważny system czasu pracy - powyżej 8 godzin dziennie (informacja ta wykorzystywana jest w module absencja pracownicza),
 • W module KW→książka telefoniczna dla klientów/dostawców umożliwiono edycję e-maila oraz w ustawieniach modułu dodano słownik Dostawcy,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano obsługę "Wniosku o pozostanie w miejscu pracy w celu odpracowania wyjść prywatnych lub spóźnień", "Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych", "Wniosku o zgodę na wyjście prywatne" oraz "Wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę",
 • W module SZZL→absencja pracownicza w metryce wniosku wprowadzono opcjonalny etap potwierdzenia zapoznania pracownika z decyzją przyznającą pracownikowi wolne,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w zakładce "Zestawienie absencji i nadgodzin" dodano kolumnę "Nadgodziny [godz.]" prezentującą rozliczenie nadgodzin w danym roku,
 • W module SZZL→absencja pracownicza na pasku narzędziowym ikona bilans otwarcia pozwala ustawić liczbę dni należnego urlopu na początek roku oraz rozliczenie nadgodzin z poprzedniego roku,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w "Karcie absencji" dodano blok z rozliczeniem nadgodzin, spóźnień i wyjść prywatnych,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w "Karcie absencji" użytkownik uprawniony może dodać lub usunąć zdarzenie (absencje lub nadgodziny) w kalendarzu klikając na dzień lub zdarzenie i potwierdzając swoją decyzję w wyświetlonym oknie dialogowym,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w "Karcie absencji" w kalendarzu dodano przyciski zmieniające widok: "Miesiąc", "Tydzień", "Dzień", "Plan roku" (widok plan roku wyświetla listę wszystkich absencji i nadgodzin w roku),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w "Karcie absencji" kliknięcie na pozycję w zestawieniu absencji lub rozliczeniu nadgodzin powoduje przefiltrowanie zdarzeń w kalendarzu po danej pozycji (przy widoku kalendarza "Plan roku" wyświetlona zostanie kompletna lista zawierająca dni, w których wykorzystano zaznaczony rodzaj absencji lub nadgodzin),
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano raport "Rozliczenie nadgodzin pracownika",
 • W ustawieniach modułu absencja pracownicza dodano parametry "Ręczne nanoszenie informacji o absencji" [tylko przez użytkowników z uprawnieniem EJ_US / tylko przez użytkowników z uprawnieniem EJ_US lub przez pracownika, którego absencja dotyczy / zablokowane (nanoszenie absencji tylko automatycznie po zatwierdzeniu wniosku)] oraz "Ręczne nanoszenie informacji o nadgodzinach" [tylko przez użytkowników z uprawnieniem EJ_US / tylko przez użytkowników z uprawnieniem EJ_US lub przez pracownika, którego nadgodziny dotyczą / zablokowane (nanoszenie nadgodzin tylko automatycznie po zatwierdzeniu wniosku lub polecenia)],
 • Przy edycji słowników dostawców materiałów, sprzętu i oprogramowania, certyfikatów bezpieczeństwa, usług medycznych, zasobów ludzkich oraz usług szkoleniowych dodano opcjonalne pola: telefon, e-mail i uwagi.