Qasystent WWW - formularze v.1.0

Data pakietu

Zestaw instalacyjny „Qasystent WWW – formularze” zawiera pakiet służący do udostępniona części formularzy obsługiwanych przez aplikację Qasystent na stronę internetową organizacji.

 

Instalacja pakietu odbywa się na stronie internetowej urzędu i nie jest obligatoryjna.