Qasystent WMI 2.2

Data pakietu

Program stanowiący integralną część programu Qasystent służący do automatycznego sczytywania parametrów komputerów zarejestrowanych w Qasystent w module SZBI i ODO→sprzęt i oprogramowanie.