Qasystent - certyfikat SSL

Data pakietu

Program instaluje certyfikat zakupiony w urzędzie certyfikacji lub generuje i instaluje samopodpisany certyfikat SSL na serwerze apache i tomcat wykorzystywanym w instalacjach standardowych programu Qasystent.

  • Wersja 3.0 - dotyczy środowiska z Tomcat 7
  • Wersja 3.1 - dotyczy środowiska z Tomcat 8

Instalacja pakietu nie jest obligatoryjna.