Qasystent aktualizacja do wersji 2023.8

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy w formularzu zarządzania danymi kadrowymi pracownika dodano pole "Norma czasu pracy" zawierającego listę wyboru: 8 godzin na dobę (domyślnie zaznaczona podstawowa norma czasu pracy) lub 7 godzin na dobę (norma pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • W module KW→dokumenty w formularzu publikowania dokumentu w liście kategorii dokumentów kategorie podległe umiejscowiono pod kategorią nadrzędną oraz wyróżniono je wcięciem,
 • W module SOD→kancelaria do kryteriów raportu "Rejestr pism przychodzących" dodano opcjonalne pole "Od numeru pisma",
 • W module SZZL→absencja pracownicza w ustawieniach modułu w formularzu edycji pozycji słownika "Rodzaje wniosku o urlop lub opiekę" dodano opcje "wymagaj od składającego wniosek podania uzasadnienia lub dodatkowych informacji",
 • W module SZZL→absencja pracownicza w formularzu składania wniosku w zależności od ustawień danego rodzaju wniosku wprowadzono obowiązek podania przez wnioskującego dodatkowych informacji oraz wyświetlono zdefiniowane dla wniosku uwagi dla składającego wniosek,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie planu urlopu w kalendarzu po najechaniu kursorem na zaplanowany urlop wyświetla się podpowiedź z imieniem i nazwiskiem pracownika, którego dotyczy zaplanowany urlop,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie absencji i nadgodzin pracownika wyświetlono komunikat informujący o zatrudnieniu dla pracowników zatrudnionych na część etatu, w systemie pracy równoważnym lub z normą czasu pracy inną niż 8 godzin na dobę,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie absencji i nadgodzin pracownika na kalendarzu po kliknięciu na absencję lub nadgodziny wyświetla się okno z informacjami szczegółowymi w tym informacją o dacie i osobie ewidencjonującej oraz wniosku (w przypadku gdy nieobecność jest zaewidencjonowana w następstwie złożonego wniosku wyświetlana przy wniosku znajduje się ikona przekierowująca do karty wniosku),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie absencji i nadgodzin pracownika umożliwiono użytkownikom uprawnionym usuwanie absencji lub nadgodzin z całego wybranego okresu lub poszczególnych dni, informacja o usunięciu automatycznie dopisywana jest do wniosku lub polecenia, na podstawie którego dokonano odnotowanie,
 • W module SZZL→absencja pracownicza do raportów "Rejestr wniosków i poleceń" oraz "Rejestr wniosków zatwierdzonych w okresie" dodano kolumnę Uwagi zawierającą m.in. informacje o ewentualnych ręcznych modyfikacjach absencji wynikającej z wniosku,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie umożliwiono użytkownikom z uprawnieniem EJ_SPRZET_E zarządzanie licencjami,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w ustawieniach modułu umożliwiono grupowanie pozycji słownika "Klasyfikacja zgłoszeń IT",
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT dodano filtr "Grupa" umożliwiający przefiltrowanie rejestru po grupie klasyfikacji zgłoszeń (filtr wyświetlany jest tylko wówczas gdy w słowniku klasyfikacji zgłoszeń pogrupowano pozycje),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano uprawnienie "EJ_UPRAW - wnioskowanie o nadanie lub odebranie uprawnień dla dowolnego użytkownika" (możliwość składania wniosków dla dowolnego użytkownika została odebrana użytkownikom z EJ_ADMIN i EJ_IOD),
 • W zakresie współpracy z "Qasystent WWW - formularze" użytkownikom z uprawnieniem EJ_US umożliwiono import wniosków o urlop, natomiast z EJ_BHP import zgłoszeń problemów BHP (użytkownik z EJ_ADMIN importuje wszystkie wnioski, niezależnie od rodzaju),
 • W zakresie współpracy z "Qasystent WWW - formularze" z chwilą importu wniosków o urlop system generuje komunikat do osoby akceptującej wniosek,
 • We wszystkich modułach po kliknięciu na pozycję rejestru i przejściu do karty a następnie powrocie do rejestru poprzez przycisk Wstecz przeglądarki, rejestr przewinie się w tej samej pozycji co przed wejściem w kartę.