Qasystent aktualizacja do wersji 2023.7

Data pakietu
 • Przygotowano pakiet instalacyjny "Qasystent WWW - formularze 1.0" (dodatkowy kanał przekazywania przez stronę internetową części formularzy: Wniosek o udzielenie wolnego, Zgłoszenie problemu IT, Zgłoszenie problemu BHP, Zgłoszenie naruszenia prawa),
 • W module KW→dokumenty użytkownikom z uprawnieniem EJ_DOK_Z w kryteriach raportu "Zapoznania pracownika z dokumentacją" umożliwiono wskazanie pracownika nieaktualnego,
 • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr "Aktywacja formularzy udostępnionych przez stronę internetową",
 • W module SOD→sprawy w formularzu wyszukiwania pisma dodano pole Komentarz (wyszukiwanie po komentarzu do pisma lub dowolnej jego części),
 • W module SZZL→szkolenia przy inicjowaniu szkolenia i zaznaczeniu w numerze opcji "pomiń automat" umożliwiono zmianę daty zainicjowania szkolenia (ma to znaczenie w przypadku ewidencjonowania szkolenia w rejestrze z innego roku niż bieżący),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w ustawieniach modułu dodano parametr "Opiniowanie wniosku o udzielenie urlopu przez osoby zastępujące" [nie / tak],
 • W module SZZL→absencja pracownicza przy włączonym parametrze "Opiniowanie wniosku o udzielenie urlopu przez osoby zastępujące" w metryce karty wniosku o urlop dodano etapy wnoszenia uwag do wniosku przez osoby zastępujące nieobecnego pracownika,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy umożliwiono oznaczanie sprzętu komputerowego dodatkowym statusem "przeznaczony do likwidacji",
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT zmieniono częstotliwość wysyłania maili ponaglających przyjęcie zgłoszenia,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach poprawiono wydajność przy otwieraniu karty uprawnień użytkownika,
 • W "Indywidualnych ustawieniach" dodano kartę "Qasystent WWW - formularze" i w niej możliwość ustawienia hasła użytkownika do "Qasystent WWW - formularze",
 • W głównym menu przy kolorystyce interfejsu ciemnej lub kontrastowej zmieniono ikony poszczególnych systemów.