Qasystent aktualizacja do wersji 2023.6

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy przy włączonym ograniczonym dostępie do rejestru pracowników, użytkownikom z uprawnieniem EJ_PRAKTYKI i bez EJ_PRAC_R, umożliwiono dostęp do informacji o użytkownikach bez odnotowanego zatrudnienia lub z zatrudnieniem w formie stażu lub praktyk,
 • W bloku KZ dodano moduł "Wymagania kontroli zarządczej" oraz "Statystyki ryzyka" i "Monitorowanie ryzyka" (moduły wydzielone z modułu "Zarządzanie ryzykiem" i rozbudowane o nowe funkcjonalności),
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem w wersji z zarejestrowanymi oddziałami przy zgłaszaniu ryzyka umożliwiono wskazanie celów i obszarów ryzyka z oddziału głównego,
 • W module SOD→kancelaria do rejestru pism dodano filtr Nadawca/Adresat (rodzaj podmiotu będącego nadawcą lub adresatem pisma),
 • W module SOD→sprawy do rejestru spraw dodano kolumnę Nadawca pisma wszczynającego,
 • W module SOD→sprawy w formularzu wyszukiwania pism dodano pola stanu i numeru sprawy,
 • W module SOD→sprawy w karcie sprawy w zakładce Szczegóły sprawy dodano informacje o podmiocie sprawy (nadawcy pisma wszczynającego sprawę),
 • W module SOD→sprawy umożliwiono dodawanie pisma przychodzącego do sprawy, do której użytkownik został upoważniony przez osobę prowadzącą,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach przy rejestrze aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych dodano opcje "pokaż tylko aplikacje użytkowane przeze mnie" (opcja domyślnie włączona dla użytkowników baz uprawnień administracyjnych),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku ze statusem I przy każdej aplikacji dodanej do wniosku dodano ikonę edycji umożliwiającą szybką edycję nadawanych lub odbieranych uprawnień danej aplikacji,
 • W module SZBI i ODO→zarządzanie ryzykiem BI i ODO w ustawieniach umożliwiono niezależne od modułu KZ→zarządzanie ryzykiem określanie parametrów "Osoba dokonująca oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji" oraz "Poziom [klasa ryzyka]".