Qasystent aktualizacja do wersji 2023.2

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami przy ustawieniu dla użytkownika zasięgu uprawnień do kilku oddziałów, domyślnym zasięgiem uprawnień jest oddział do którego przypisany jest użytkownik (zasięg domyślny jest też przywracany każdego dnia przy pierwszym logowaniu użytkownika),
 • W module KW→pracownicy dodano nowe uprawnienie EJ_SPRAWY_UPR - upoważnianie innych użytkowników do własnych spraw,
 • W module SOD→kancelaria w formularzu ewidencjonowania pisma przychodzącego usunięto opcje pomijania automatu przy generowaniu numeru pisma,
 • W module SOD→sprawy w szczegółach sprawy dla użytkowników posiadających uprawnienie EJ_SPRAWY_UPR dodano przycisk "dostęp do sprawy" (upoważnianie innych użytkowników do własnej sprawy z zakresem przeglądanie i/lub pełen dostęp),
 • W module SOD→sprawy w formularzu ewidencjonowania pisma wewnętrznego i wychodzącego usunięto opcje pomijania automatu przy generowaniu numeru pisma,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wewnętrznego ze statusem I dodano przycisk usuwania pisma,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wewnętrznego umożliwiono osobie akceptującej podmianę pliku załączonego do pisma,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w terminie do końca pierwszego kwartału roku umożliwiono użytkownikom uprawnionym korygowanie bilansów otwarcia urlopów należnych w roku poprzednim (zmiany w roku archiwalnych wymagają ręcznego zweryfikowania i skorygowania bilansu w aktualnym roku oraz są odnotowywane w dzienniku aktywności użytkownika),
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano komunikat informujący pracownika o odrzuceniu przez przełożonego jego planu urlopu,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie dodano pole adnotacje administratora pozwalające przy licencji wpisać np. klucze licencyjne (pole widoczne tylko dla administratora) oraz do każdej pozycji zakupu umożliwiono dodawanie po klika załączników w formie plików,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT do rejestru zgłoszeń dodano kolumnę Zgłaszający oraz udostępniono rejestr przełożonym zgłaszających,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w Karcie zgłoszenia zmieniono wygląd rejestru podjętych działań oraz umożliwiono wskazanie podmiotu zewnętrznego (dostawcy) realizującego działanie,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w Karcie zgłoszenia ze statusem I użytkownikom z uprawnieniem EJ_ADMIN dodano przycisk "wskaż obsługującego" (skierowanie zgłoszenia do obsługi przez innego użytkownika),
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w Karcie zgłoszenia w formularzu przyjmowania zgłoszenia do realizacji dodano opcję wyboru "zwrot do zgłaszającego celem uzupełnienia",
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w kryteriach raportu Rejestr zgłoszeń IT umożliwiono wskazanie więcej niż jednej klasyfikacji,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami użytkownicy z zasięgiem uprawnień określonym na kilka oddziałów, bezpośrednio z poziomu formularza wnioskowania o nadanie uprawnień mogą ustawić oddział, do którego składają wniosek,
 • W module SZBHP→centrum pomocy BHP przełożonym pracowników umożliwiono dostęp do zgłoszeń podległych pracowników,
 • W module SZBHP→centrum pomocy BHP w Karcie zgłoszenia zmieniono wygląd rejestru podjętych działań oraz umożliwiono wskazanie podmiotu zewnętrznego (dostawcy) realizującego działanie,
 • Administratorom programu w formularzu zlecania wykonania skryptu asystenta dodano pole umożliwiające podanie ścieżki do PHP-CLI (dotyczy sytuacji gdy z jakiś powodów nie wykonał się automatycznie assistant_gen).