Qasystent aktualizacja do wersji 2023.10

Data pakietu
  • W module SZZL→absencja pracownicza komunikaty o akceptację lub zatwierdzenie wniosku o urlop generowane są tylko dla pracowników aktualnych oraz dla wniosków, których data utworzenia jest nie wcześniejsza niż rok wstecz,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku w formularzu cofania statusu wniosku dodano obowiązkowe pole uzasadnienia,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w kryteriach raportu "Uprawnienia użytkownika w aplikacjach w określonym przedziale czasowym" umożliwiono wskazanie pracowników nieaktualnych,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy poszerzono zakres uprawnienia EJ_SPRZET_E umożliwiając tworzenie i edycję wpisów w dzienniku sprzętu oraz wgląd w adnotacje administratora,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie materiału eksploatacyjnego w formularzu edycji wydawania materiału dodano przycisk Usuń,
  • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w formularzu zarządzania działaniami realizowanymi w ramach obsługi zgłoszenia, dodano opcje "poinformuj zgłaszającego o podjętych działaniach",
  • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w karcie upoważnienia ze statusem Z lub R użytkownikom z uprawnieniem EJ_IOD dodano przycisk Dodaj uwagi,
  • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń na 30 dni przed datą kolejnych badań dodano generowanie komunikatu informującego o potrzebie zaplanowania kolejnego badania,
  • W programie pracującym na połączeniu szyfrowanym (protokół https) na ekranie logowania dodano przycisk "Zainstaluj aplikację" umożliwiający zainstalowanie na komputerze klienckim programu Qasystent w formie aplikacji PWA (przycisk dostępny w przeglądarkach opartych na Chromium np. Edge, Chrome itp.).