Qasystent aktualizacja do wersji 2022.9

Data pakietu
  • W bloku KW dodano nowy moduł "Zapewnienie dostępności",
  • W module KW→asystent na ekranie startowym do bloku Formularze dodano przyciski "złożenie e-formularza" (moduł SOD→e-Formularze), "zgłoszenie problemu sprzętowego" (moduł SZBI i ODO→sprzęt komputerowy), "wniosek o wolne" (moduł SZZL→absencja pracownicza) oraz "nowe zdarzenie terminarza" (moduł KW→osobisty terminarz),
  • W module KW→pracownicy w profilu użytkownika w zakładce "Zatrudnienie" umożliwiono ustawienie pracownikowi podstawowego systemu czasu pracy w wymiarze ¼ etatu,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy na pasku narzędziowym dodano przycisk "kreator operacji grupowych" (grupowe przydzielanie sprzętu do użytkowania oraz grupowe potwierdzanie przyjęcia sprzętu),
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w momencie przypisania sprzętu dla użytkownika (pojedynczo lub grupowo) dodano generowanie komunikatu z prośbą o potwierdzenie przyjęcia niniejszego sprzętu,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w rejestrze uproszczonym sprzętu wydzielono kolumnę Rodzaj/typ,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakładce "Role i uprawnienia" umożliwiono tworzenie grup uprawnień i przypisywanie jednego uprawnienia do jednej lub kilku grup jednocześnie,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach we wniosku o nadanie uprawnień wprowadzono kontrolę nadawania uprawnień do aplikacji w ramach zdefiniowanej grupy uprawnień, dla której możliwe jest nadanie tylko jednego uprawnienia,
  • W module SZBI i ODO→aktywa informacyjne w ustawieniach modułu do słowników "Grupy informacji" oraz "Kategorie informacji" dodano informacje o dacie i osobie modyfikującej wpis,
  • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania do zmiennych wykorzystywanych we wzorcach upoważnień w pliku RTF dodano zmienną $$nick_ldap$$ (login LDAP/AD użytkownika).