Qasystent aktualizacja do wersji 2022.8

Data pakietu
 • W module KW→asystent na ekranie startowym dodano blok Formularze zawierający przyciski do formularzy zgłoszeń i wniosków z różnych modułów, do złożenia których uprawnieni są wszyscy pracownicy,
 • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr "Dostępność i domyślna kolejność przycisków do formularzy na ekranie startowym modułu Asystent",
 • W module KW→dokumenty w formularzu publikowania dokumentu dodano nieobowiązkowe pole Klasyfikacja (pozycje słownika klasyfikacji informacji z modułu SZBI i ODO→aktywa informacyjne),
 • W module KW→dokumenty dla dokumentów z określoną przy publikowaniu klasyfikacją informacji dodano flagę informacyjną (w kolorze przypisanym do danej klasyfikacji) po najechaniu, na którą wyświetla się opis klasyfikacji informacji,
 • W module SZZL→szkolenia w ustawieniach modułu dodano parametr "Zatwierdzanie szkoleń przez użytkownika z uprawnieniem EJ_SZKOL_Z" [wymagane dla wszystkich przygotowanych szkoleń / wymagane dla wszystkich szkoleń płatnych / wymagane dla wszystkich szkoleń zewnętrznych],
 • W module SZZL→absencja pracownicza zmieniono nazwę raportu "Zestawienie absencji w roku" na "Zestawienie absencji pracowniczej" oraz do raportów "Absencja pracownika" i "Zestawienie absencji pracowniczej" dodano kryterium Miesiąc,
 • W module SZZBI i ODO→sprzęt komputerowy w zakładce "Wykaz sprzętu" zmodyfikowano opcje zmiany widoków wykazu sprzętu na rejestr uproszczony (w tym grupowany wg typu srzętu i wg zestawów) oraz rejestr szczegółowy,
 • W module SZZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w ustawieniach modułu w słowniku Upoważniający dodano opcjonalne pole "skrócona nazwa upoważniającego lub podmiotu w imieniu, którego działa upoważniający",
 • W module SZZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w rejestrze upoważnień dodano kolumny: administrator, rodzaj upoważnienia, nadanie, ustanie, zapoznanie,
 • W module SZZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania dodano raport Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • W module SZZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu dodawania/edycji aplikacji zewnętrznej i wewnętrznej dodano opcje "zablokuj możliwość wnioskowania o nadanie lub odebranie uprawnień do niniejszej aplikacji",
 • W module SZZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w rejestrze wniosków dodano kolumnę "Zainicjowano" oraz do raportu "Rejestr wniosków oczekujących na potwierdzenie nadania uprawnień" dodano kolumnę "Pracownik",
 • W module SZZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w formularzu unieważniania upoważnienia dodano opcjonalne pole Uwagi,
 • W module SZZBI i ODO→aktywa informacyjne w ustawieniach modułu w formularzu edycji pozycji słownika "Kategorii informacji" dodano opcję "wyróżnij kategorię kolorem",
 • W module SZZBI i ODO→aktywa informacyjne oznaczono kolorem sklasyfikowane aktywa, których kategoria informacji została powiązana z kolorem wyróżnienia,
 • W menu użytkownika, w indywidualnych ustawieniach do parametru "Zawartość ekranu startowego Asystenta" dodano możliwość indywidualnego konfigurowania przycisków do formularzy zgłoszeń i wniosków,
 • W formularzu logowania do programu Qasystent w polu Hasło umożliwiono wprowadzanie znaku specjalnego tzw. grave accent.