Qasystent aktualizacja do wersji 2022.7

Data pakietu
 • W module KW→książka kontaktowa do rejestru pracowników dodano kolumnę miejsce,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w oknie potwierdzającym nadgodziny pracownika wynikające z polecenia pracy w sobotę, niedzielę lub święto dodano opcje "dodatkowy dzień wolnego (8 godzin) za pracę w godzinach nadliczbowych" (opcja domyślnie włączona),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy przy ewidencjonowaniu sprzętu dodano informację o podstawie przyjęcia na stan (płatne lub nieodpłatne nabycie / otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie / najem, dzierżawa lub leasing),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy użytkownikom uprawnionym dodano przycisk "odnotuj przegląd" a w przypadku zaewidencjonowania przeglądu sprzętu dodano blok z informacjami o ostatnim przeglądzie,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w rejestrze szczegółowym sprzętu dodano kolumnę Przegląd (data i godzina ostatniego przeglądu),
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie umożliwiono rejestrację umów licencyjnych,
 • W module SZBI i ODO→klauzule informacyjne w Karcie klauzuli informacyjnej, której treść jest w załączniku umożliwiono dodanie więcej niż jednego pliku zawierającego treść klauzuli oraz przy każdym pliku wyświetlono informacje o jego odczytaniu,
 • W module SZBI i ODO→certyfikaty bezpieczeństwa w Karcie certyfikatu umożliwiono dodanie więcej niż jednego pliku (pliki dostępne tylko dla użytkowników uprawnionych - EJ_CERT),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie aplikacji zewnętrznej w zakładce "Użytkownicy uprawnieni" dodano przyciski "importuj z csv" oraz "dodaj/zmień",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie uprawnień użytkownika w formularzu nadawania uprawnień poza systemem, jeżeli na pracownika były składane już wnioski do wybranej aplikacji, wówczas dodano informacje o numerze ostatniego takiego wniosku,
 • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania dodano raport "Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych",
 • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w raporcie "Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych" dodano informację o stanowisku pracy i okresie zatrudnienia pracownika oraz dodano kryterium "Komórka organizacyjna" oraz "drukuj upoważnienia nieaktualne",
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych, SZBI i ODO→sprzęt komputerowy oraz SZA→umowy z kontrahentami dopuszczalną wartość umowy zwiększono do kwoty 99 999 999,99 (było 999 999,99) oraz w karcie umowy wprowadzono separator liczb tysięcznych,
 • W przeglądarce IE 11 z powodu problemu z pisaniem polskich znaków wyłączono obsługę skrótów klawiszowych powiązanych z Alt i Ctrl wprowadzonych w wersji 2022.6 (w związku z zakończonym przez firmę Microsoft z dniem 15 czerwca 2022r. wsparciem dla ww. przeglądarki zalecane jest też przejście na przeglądarki MS Edge, Google Chrome, FireFox).