Qasystent aktualizacja do wersji 2022.5

Data pakietu
 • W module KW→stanowiska pracy do rejestru stanowisk pracy dodano kolumnę Zatrudnienie,
 • W module KW→książka kontaktowa w formularzu zarządzania kontaktami pracowników dodano pole Lokalizacja oraz umożliwiono formatowanie pola z informacją o pozostałych danych kontaktowych,
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem w zakładce "Monitorowanie ryzyka" zmieniono wygląd rejestru oraz posortowano go według daty informacji,
 • W module KZ→ocena kontroli zarządczej w wynikach badania w oknie przeglądania zwróconych ankiet dodano przycisk "usuń ankietę" oraz "przywróć ankietę" (dla ankiet usuniętych) umożliwiający wyłączenie ankiety ze zbiorczego podsumowania samooceny,
 • W module SZZL→oceny pracowników dodano raport "Wykaz ocen okresowych" oraz "Eksport ocen okresowych do pliku CSV",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w ustawieniach modułu dodano parametr "Wstrzymanie obsługi wniosku do czasu zaopiniowania przez koordynatorów merytorycznych" [nie / tak, wstrzymaj akceptację wniosku / tak, wstrzymaj zatwierdzenie wniosku] (parametr jest widoczny przy aktywowanym parametrze "Opiniowanie wniosku o nadanie uprawnień przez koordynatorów merytorycznych"),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport "Uprawnienia użytkownika w aplikacjach w określonym przedziale czasowym",
 • W module SZBHP→badania profilaktyczne nazwę modułu zmieniono na "badania lekarskie",
 • W module SZBHP→badania lekarskie do ustawień modułu dodano parametr "Dane identyfikacyjne pracodawcy" oraz dostosowano moduł do ewidencjonowania skierowań na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń umożliwiono obsługę rodzajów badań z czasookresem liczonym w miesiącach,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w formularzu dodawania przeglądu w polu wyboru wykonawcy umożliwiono dodanie nowego dostawcy usług serwisowych i konserwacji infrastruktury,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń do rejestru przeglądów dodano filtr Rok,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń we wszystkich miejscach, w których występuje opis składnika infrastruktury dodano informacje o jego lokalizacji (jeżeli została ona określona),
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń do raportu "Zestawienie wyników kontroli stanu technicznego infrastruktury" dodano kryteria "Rodzaj badania" oraz "Lokalizacja".