Qasystent aktualizacja do wersji 2022.3

Data pakietu
  • W module KW→infrastruktura techniczna umożliwiono ewidencjonowanie umów serwisowych dla składników infrastruktury technicznej,
  • W module SOD→kancelaria na pasku narzędziowym dodano przycisk "wyszukiwanie pisma" (wyszukiwanie przez użytkowników uprawnionych dowolnego pisma przychodzącego lub wychodzącego),
  • W module SOD→sprawy na pasku narzędziowym dodano przycisk "wyszukiwanie pisma" (wyszukiwanie dowolnego pisma przychodzącego, wychodzącego lub wewnętrznego przypisanego do pracownika lub pracownika podległego),
  • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie zmieniono wygląd karty licencji oraz przy zakupach umożliwiono załączanie plików z fakturą zakupu,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy umożliwiono ewidencjonowanie umów serwisowych,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy dodano zakładkę "Umowy serwisowe" oraz raport "Rejestr umów serwisowych",
  • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych umożliwiono ewidencjonowanie umów powierzenia,
  • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych dodano raport "Rejestr umów powierzenia", w Karcie czynności przetwarzania i Karcie kategorii czynności przetwarzania dodano zakładkę "Umowy powierzenia" oraz ograniczono dostęp do wszystkich zakładek tylko do osób uprawnionych,
  • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w Karcie upoważnienia ze statusem R wyświetlono treść złożonego przez pracownika oświadczenia (dotyczy upoważnień, dla których w słowniku rodzajów upoważnień zdefiniowano treść oświadczenia, które pracownik zaakceptował na etapie potwierdzania zapoznania się z upoważnieniem),
  • W module SZA utworzono moduł "Umowy z kontrahentami".