Qasystent aktualizacja do wersji 2022.2

Data pakietu
 • W module KW→infrastruktura techniczna przy wykazach składników dodano opcje "pogrupuj wg lokalizacji",
 • W module KW→pracownicy do raportu "Aktywność użytkowników" dodano kryterium Moduł,
 • W module KW→książka telefoniczna informacje o zakładzie pracy wpisane w polu Uwagi wyświetlane są po najechaniu kursorem na ikonę informacyjną,
 • W module SZJ→klimat pracy oraz SZJ→zadowolenie klienta w ustawieniach modułu w edycji wzorców ankiet wykorzystywanych do badań ankietowych umożliwiono przesuwanie pytań względem siebie,
 • W module SZJ→wewnętrzne audity, SZBI i ODO→wewnętrzne audity, SZBHP→wewnętrzne audity oraz SZA→wewnętrzne audity w Karcie auditu w zakładce "Wnioski" umożliwiono dodawanie załączników,
 • W module KZ→ocena kontroli zarządczej w ustawieniach modułu w edycji wzorców ankiet wykorzystywanych do badania ankietowego oceny KZ umożliwiono przesuwanie pytań względem siebie,
 • W module SZL→absencja pracownicza po kliknięciu na pasku narzędziowym ikony urlop należny w roku umożliwiono określenie pracownikom należnego urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego), dodatkowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, opieki nad dzieckiem oraz liczby nadgodzin (w kolejnych latach zaległy urlop i nadgodziny są automatycznie wyliczane),
 • W module SZL→absencja pracownicza w Karcie absencji i nadgodzin dodano informację o należnym w danym roku urlopie,
 • W module SZL→absencja pracownicza w Karcie absencji i nadgodzin usuwanie absencji/nadgodzin jest rejestrowane w dzienniku aktywności użytkownika pod zdarzeniem U - usunięcie sprawy lub zdarzenia (raport "Aktywność użytkowników" dostępny w module KW→pracownicy),
 • W module SZL→absencja pracownicza w Karcie wniosku dla wniosków o urlop, dla których ustawiono liczbę przysługującego urlopu w danym roku, system sprawdza czy wnioskowana liczba dni urlopu ma pokrycie w urlopie należnym pomniejszonym o urlop już wykorzystany,
 • W module SZL→absencja pracownicza dodano raport "Rozliczenie wybranej absencji pracownika",
 • W module SZZL→szkolenia w ustawieniach modułu w edycji wzorców ankiet wykorzystywanych do badań skuteczności szkoleń oraz przy tworzeniu testów ze szkoleń umożliwiono przesuwanie pytań względem siebie,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w formularzu ewidencjonowania sprzętu w zakładce "Zakup" umożliwiono dodanie pliku z fakturą lub innym dowodem dostawy,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w rejestrze zgłoszeń problemów sprzętowych oraz w Karcie zgłoszenia dodano informacje o priorytecie zgłoszenia (priorytet wstępnie określany jest przez zgłaszającego i akceptowany przez przyjmującego zgłoszenie),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie zgłoszenia dla zakończonych zgłoszeń wyliczono i podano czas obsługi zgłoszenia (czas od przyjęcia zgłoszenia do jego zakończenia)
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport "Rejestr wniosków oczekujących na potwierdzenie nadania uprawnień".