Qasystent aktualizacja do wersji 2022.10

Data pakietu
  • W module KW→komórki organizacyjne w formularzu ewidencjonowania komórki organizacyjnej dodano opcje "utwórz domyślne stanowisko pracy dla kierownika/pracowników oraz określ podległość komórki" (opcja nie jest dostępna podczas edycji komórki organizacyjnej, w ramach której istnieją już aktualne stanowiska pracy),
  • W module KW→stanowiska pracy zmieniono układ formularza ewidencjonowania stanowiska pracy oraz w metryce karty stanowiska pracy dodano etap Zaewidencjonowano,
  • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr "Instalacja programu wykorzystywana do testów lub szkoleń" (po włączeniu parametru w tle programu oraz w pasku stanu wszystkich formularzy pojawia się napis WERSJA TESTOWA),
  • W module KZ→misja i cele organizacji zmodyfikowano wygląd modułu,
  • W module SZZL→upoważnienia pracowników oraz SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania do kryteriów raportu "Arkusz upoważnienia/pełnomocnictwa" dodano opcję "drukuj identyfikator upoważnianego" (domyślnie wyłączona),
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano słownik "Użytkownicy zewnętrzni (pracownicy innych organizacji)",
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach umożliwiono wnioskowanie o nadawanie uprawnień oraz ewidencjonowanie uprawnień poza systemem dla użytkowników zewnętrznych,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w zakładce "Uprawnienia użytkowników" dodano filtr "Forma świadczenia pracy" [wszystkie formy / stosunek pracy / umowa cywilnoprawna / staż lub praktyka / outsourcing lub inna / brak, użytkownicy zewnętrzni]
  • W module SZBHP→badania lekarskie w raporcie "Skierowanie na badania profilaktyczne" zaktualizowano oznaczenie dziennika ustaw w podstawie prawnej skierowania,
  • W całym programie (poza formularzami) wyłączono zaznaczanie tekstu, odblokowanie opcji zaznaczania tekstu następuje po jednorazowym naciśnięciu przycisku klawiatury grave accent.