Qasystent aktualizacja do wersji 2022.1

Data pakietu
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy w karcie zespołu lub pełnomocnika, wskazanego jako podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i/lub ich obsługi dodano informację o powyższym oraz wprowadzono szczególne mechanizmy bezpieczeństwa przy zmianie składu osobowego tych podmiotów,
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy poszerzono pole symbol zespołu/pełnomocnika do 25 znaków oraz zniesiono limit długości dla nazwy zespołu/pełnomocnika,
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy dodano nowe funkcje dla członków zespołu (koordynator, zastępca koordynatora, konsultant, zastępca konsultanta) oraz dla pełnomocników umożliwiono wskazanie ich zastępców,
 • W module KW→dokumenty do konfiguracji modułu dodano parametr "Możliwy do wyświetlenia przez pracownika zakres dokumentów" [tylko dokumenty obowiązujące na stanowisku pracy pracownika / dokumenty obowiązujące w komórce organizacyjnej pracownika / wszystkie dokumenty],
 • W module KW→kronika przy ekranach o wyższych rozdzielczościach wyświetlono po dwa wydarzenia w jednym wierszu,
 • W module SOD→kancelaria w raportach "Rejestr pism przychodzących" oraz "Rejestr pism wychodzących" jako kryterium raportu umożliwiono wskazanie osoby odpowiedzialnej za pismo,
 • W module SZZL→absencja pracownicza we wnioskach o wolne za nadgodziny, w przypadku gdy pracownik nie posiada wystarczającej liczby nadgodzin wyświetlono komunikat informujący o powyższym,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w formularzu zgłaszania problemu sprzętowego użytkownikom z uprawnieniem EJ_ADMIN dodano pole umożliwiające wskazanie pracownika zgłaszającego problem (pozostali pracownicy dalej mogą zgłaszać problemy tylko w swoim imieniu),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w rejestrze i karcie materiału eksploatacyjnego dodano informacje o miejscu jego przechowywania,
 • W bloku SZA utworzono nowy moduł "Zgłoszenia naruszeń prawa" (moduł wspomaga zgłaszanie i obsługę zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii),
 • Zaktualizowano słownik świąt o święta przypadające w 2022 roku,
 • Po uruchomieniu przeglądarki w trybie pełnoekranowym (przycisk F11) w lewym górnym rogu interfejsu programu wyświetlono przycisk "wstecz".