Qasystent aktualizacja do wersji 2021.9

Data pakietu
 • W bloku KW utworzono moduł "Interesanci i dostawcy" integrujący słowniki interesantów i dostawców oraz wyświetlający szereg zebranych z systemu informacji o interesancie/dostawcy,
 • W module KW→pracownicy w raporcie "Uprawnienia użytkowników" do kryterium "Posiadane przez użytkownika uprawnienie" dodano opcje "Brak uprawnień",
 • W module KW→książka telefoniczna zmieniono wygląd modułu poprawiając m.in. czytelność na mniejszych szerokościach ekranów,
 • W module SOD→sprawy w rejestrze spraw pozycje, dla których zbliża się termin załatwienia (upływa za maks. 3 dni) oznaczono kolorem żółtym, natomiast sprawy po terminie oznaczono kolorem czerwonym,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wychodzącego ze statusem K lub R dodano przycisk cofania statusu,
 • W module SZJ→reklamacje, skargi i wnioski zmieniono wygląd Karty reklamacji/skargi/wniosku,
 • W module SZJ→reklamacje, skargi i wnioski w formularzu ewidencjonowania reklamacji/skargi/wniosku zmieniono sposób wyszukiwania i odnotowywania zgłaszającego (wpisanie min. 3 pierwszych znaków wyświetla podpowiedzi ze słownika),
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie rejestr licencji pogrupowano według kategorii licencji oraz dodano pole status,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osob. w konfiguracji modułu dodano słownik "Kategorie danych osobowych",
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osob. przy opisywaniu czynności przetwarzania w polu "Kategorie danych osobowych" umożliwiono zaznaczanie pozycji ze słownika (dotychczasowy opis widoczny jest w edytorze w polu "Dodatkowy opis kategorii danych"),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej dodano przycisk "komunikat do użytkowników" (wysłanie informacji do wszystkich użytkowników danej aplikacji),
 • W module SZBI i ODO→prawa podmiotów danych w formularzu ewidencjonowania wniosku zmieniono sposób wyszukiwania i odnotowywania wnioskodawcy (wpisanie min. 3 pierwszych znaków wyświetla podpowiedzi ze słownika) oraz umożliwiono wskazanie adresu wnioskodawcy,
 • W module SZBHP→szkolenia BHP umożliwiono wybór organizatora szkolenia ze słownika dostawców usług szkoleniowych,
 • W module SZA→informacja publiczna zmieniono wygląd Karty wniosku,
 • W module SZA→informacja publiczna w formularzu ewidencjonowania wniosku zmieniono sposób wyszukiwania i odnotowywania wnioskodawcy (wpisanie min. 3 pierwszych znaków wyświetla podpowiedzi ze słownika) oraz umożliwiono wskazanie adresu wnioskodawcy,