Qasystent aktualizacja do wersji 2021.7

Data pakietu
 • W module KW→dokumenty dostęp do raportów "Zapoznania pracownika z dokumentacją", "Zapoznania pracowników z dokumentem", "Zestawienie zapoznania pracowników z dokumentacją" ograniczono tylko do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • W module KW→dokumenty dostęp do raportów "Informacje o zmianie dokumentu", "Dokumenty wydane w okresie" ograniczono tylko do pracowników z uprawnieniem EJ_DOK_Z,
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem dla ryzyk nieaktualnych dodano przycisk "przywróć ryzyko",
 • W module SOD→sprawy na pasku narzędziowym dodano przycisk "grupowe przekazanie spraw" (przekazanie niezakończonych spraw pracownika podległego innemu pracownikowi),
 • W module SOD→sprawy przy indywidulanym i grupowym przekazaniu spraw innemu pracownikowi zmieniono również osobę odpowiedzialną dla wszystkich pism znajdujących się w przekazywanych sprawach,
 • W bloku SZBI i ODO utworzono nowy moduł Klauzule informacyjne,
 • W bloku SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych w karcie czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania dodano zakładkę "Klauzule informacyjne",
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie materiału eksploatacyjnego dodano informacje o lokalizacji sprzętu, dla którego rozdysponowano materiał eksploatacyjny,
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych w formularzu odnotowywania udostępnienia dodano nieobowiązkowe pole "Znak wniosku",
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych dla spraw ze statusem I osobie uprawnionej dodano przycisk "edytuj",
 • Ustawiono domyślną strefę czasową dla bazy PostgreSQL na Europe/Warsaw (niezależnie od ustawień systemu operacyjnego).