Qasystent aktualizacja do wersji 2021.3

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy przy ewidencjonowaniu zatrudnienia pracownika dodano możliwość odnotowania podstawowego systemu czasu pracy w wymiarze 4 godziny dziennie i 6 godzin dziennie,
 • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr "Złożoność hasła użytkownika" [niewymagana / wymagana co najmniej jedna duża i mała litera / wymagana co najmniej jedna duża i mała litera oraz cyfra / wymagana co najmniej jedna duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny],
 • W module SOD→kancelaria do raportu Rejestr pism wychodzących dodano kryterium Status,
 • W module SOD→sprawy w Karcie pisma dodano zakładkę Komentarze pozwalającą dodawać dowolne notatki/komentarze do pisma,
 • W module SOD→sprawy w oknie inicjowania pisma wewnętrznego dodano przełącznik "zakończ obsługę pisma" (domyślnie wyłączone),
 • W module SOD→sprawy w Karcie pisma wewnętrznego dodano przycisk "dodaj adresatów" pozwalający wskazać komórki organizacyjne, do których ma zostać przekazane pismo (w komórkach organizacyjnych pismo takie przetwarzane jest analogicznie jak pismo przychodzące),
 • W module SOD→sprawy w Karcie pisma wychodzącego dodano przycisk "dodaj odbiorcę" pozwalający dodać do pisma kilku adresatów (z możliwością oznaczenia odbiorcy otrzymującego pismo do wiadomości),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w zgłoszeniach problemów wprowadzono obowiązek wyboru rodzaju zgłoszenia oraz zrezygnowano z obowiązku wskazania sprzętu, którego dotyczy zgłoszenie,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport Decyzja o wyznaczeniu administratora dla systemu informatycznego,
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych w formularzu ewidencjonowania wniosku dodano pola adresu wnioskodawcy oraz zmieniono sposób wyszukiwania wnioskodawcy (wpisanie pierwszych trzech liter wyświetla podpowiedzi ze słownika),
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych w Karcie udostępnienia dodano metrykę wraz z etapami: złożono wniosek, zaewidencjonowano, rozstrzygnięto, udostępniono dane,
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych dodano raport Ewidencja udostępnień i odmów udostępnień danych osobowych,
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych w ustawieniach modułu umożliwiono zdefiniowanie wzorca numeracji udostępnienia danych osobowych,
 • Przy definiowaniu wzorców numeracji we wszystkich modułach umożliwiono wykorzystywanie zmiennej $login (automatyczne podstawianie identyfikatora osoby inicjującej),
 • W modułach programu odnośniki w kartach przekierowujące do innych modułów/kart oznaczono nowo utworzoną ikoną przekierowania.