Qasystent aktualizacja do wersji 2021.12

Data pakietu
 • W bloku KW utworzono moduł "Infrastruktura techniczna",
 • W module KW→interesanci i dostawcy dodano nową kategorię dostawców usług serwisowych i konserwacji infrastruktury,
 • W module KW→pracownicy przy dodawaniu nowych użytkowników automatycznie usuwane są z identyfikatora znaki specjalne,
 • W module KW→książka telefoniczna umożliwiono wskazanie telefonu dla dostawców usług serwisowych i konserwacji infrastruktury,
 • W module SZJ→ocena dostawców umożliwiono ocenę dostawców usług serwisowych i konserwacji infrastruktury,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie sprzętu, dla którego zgodnie z przepisami wymagane są okresowe kontrole stanu technicznego wyświetlono informację o powyższym oraz dodano zakładkę "Kontrole stanu technicznego" zawierającą wykaz przeprowadzonych badań,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach do raportu "Decyzja o dopuszczeniu aplikacji do użytkowania" dodano informacje o osobach funkcyjnych (administratorach i koordynatorach merytorycznych) oraz dodano miejsce na akceptację IOD,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raporty "Rejestr wniosków o nadanie uprawnień zainicjowanych w okresie" oraz ​​​​​​​"Rejestr użytkowników aplikacji w określonym przedziale czasowym",
 • W bloku SZBHP utworzono moduł "Przeglądy obiektów i urządzeń",
 • W module SZBHP→kontrole stanu BHP w ustaleniach kontroli umożliwiono dla każdego z załączników dodawanie więcej niż jeden plik,
 • Wydano Qasystent WMI wersja 2.2 (poprawiono sczytywanie parametrów komputerów z 32 bitowym systemem Windows).