Qasystent aktualizacja do wersji 2021.11

Data pakietu
  • W module KW→interesanci i dostawcy w karcie podmiotu będącego dostawcą dodano zakładkę "Ocena dostawcy",
  • W module KZ→kontrola wewnętrzna w ustaleniach kontroli do każdego z załączników umożliwiono dodawanie więcej niż jednego pliku,
  • W module SZJ→ocena dostawców w ustawieniach modułu dodano słownik "Kwestionariusz oceny dostawców" oraz umożliwiono tworzenie nowych wersji kwestionariuszy ocen,
  • W module SZJ→ocena dostawców w rejestrze ocen dodano filtr "Kwalifikacja dostawcy",
  • W module SZJ→ocena dostawców w formularzu inicjowania oceny umożliwiono wskazanie kwestionariusza wykorzystywanego do oceny,
  • W module SZJ→ocena dostawców w karcie oceny dostawcy dodano informacje o rodzaju dostawcy i jego adresie oraz dodano przycisk przekierowujący do karty dostawcy zawierającej m.in. informacje o wszystkich zrealizowanych dostawach,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu dla komputerów w zakładce Parametry, Dziennik oraz Zgłoszenia umożliwiono dodawanie załączników w formie plików,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu uzupełniono sczytane parametry komputera o numer seryjny BIOS,
  • Wydano Qasystent WMI wersja 2.1 (sczytywanie numeru seryjnego BIOS).