Qasystent aktualizacja do wersji 2020.4

Data pakietu
 • W module KW→asystent dodano ikonę zmieniającą sortowanie komunikatów od najnowszych do najstarszych i odwrotnie,
 • W module KW→pracownicy w stażach i praktykach dodano rodzaj umowy Aplikacja radcowska,
 • W module KW→informacje o programie w zakładce "Historia aktualizacji" dodano filtr "Rok wydania",
 • W module SZZL→oceny pracowników w instalacjach w Krajowej Administracji Skarbowej dodano raport "Porównanie trzech ostatnich ocen funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej",
 • W module SZZL→oceny pracowników do raportów: "Terminy ocen pracowników", "Porównanie trzech ostatnich ocen pracowników" oraz "Zestawienie sporządzonych ocen pracowników w powiązaniu z IPRZ" dodano parametr Komórka organizacyjna,
 • W module SZZL→rozwój zawodowy do raportu "Aktualne indywidualne programy rozwoju zawodowego pracowników" dodano parametr Komórka organizacyjna,
 • W module SZZL→zakresy obowiązków dodano raport "Zestawienie aktualnych zakresów obowiązków pracowników",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie aplikacji wew. i zew. w zakładce "Historia aktualizacji" dodano filtr "Rok wydania",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie aplikacji wew. i zew. w formularzu dodawania uprawnienia do aplikacji dodano pole wyboru "Poziom dostępu (opis roli)" [podstawowy (rola użytkownika typowego) / rozszerzony (rola użytkownika funkcyjnego) / uprzywilejowany (rola administracyjna)] oraz rejestr uprawnień aplikacji pogrupowano ze względu na poziom dostępu skojarzony z uprawnieniem,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w ustawieniach modułu do parametru "Opiniowanie wniosku o nadanie uprawnień przez koordynatorów merytorycznych" dodano opcje: "tak, niezależnie od poziomu nadawanych uprawnień", "tak, tylko podczas nadawania uprawnień rozszerzonych i/lub administracyjnych", "tak, tylko podczas nadawania uprawnień administracyjnych",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach przy nadawaniu uprawnień poza wnioskowaniem system analizuje ważność danego uprawnienia w konkretnej aplikacji i w razie konieczności koryguje daty ważności nadawanych przez wnioskującego uprawnień.