Qasystent aktualizacja do wersji 2020.3

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_EFORM_W - przeglądanie wszystkich złożonych e-formularzy,
 • W module KW→dokumenty do raportu "Zapoznania pracownika z dokumentacją" dodano parametry: "Rodzaj dokumentacji" oraz "Status dokumentów",
 • W module KW→dokumenty umożliwiono zamknięcie sprawy o zmianę dokumentacji w przypadku gdy w sprawie znajdują się tylko dokumenty nieaktualne,
 • W module KW→e-formularze umożliwiono przeglądanie wszystkich złożonych e-formularzy użytkownikom z uprawnieniem EJ_EFORM_W,
 • W module KW→e-formularze w rejestrze e-formularzy dodano pole Zakończono,
 • W module KW→e-formularze do raportu "Rejestr formularzy" dodano parametr "Zainicjowane przez pracowników komórki organizacyjnej",
 • W menu w bloku KW dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN dodano odnośnik do Informacji o programie,
 • W module SZZL→absencja pracownicza po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie urlopu, komunikat generowany dla osób zastępujących zawiera dodatkowo termin zastępstwa,
 • W module SZZL→oceny pracowników w edycji programu służba cywilna usunięto komunikat informujący o konieczności sporządzenia IPRZ po dokonaniu pierwszej oceny w SC,
 • W ustawieniach indywidualnych dodano parametr "Kolorystyka interfejsu" [ domyślna / ciemna / kontrastowa ] oraz wybraną przez użytkownika kolorystykę zastosowano również do ekranu logowania,
 • W przeglądarce IE 11 wyłączono efekty animacji okien dialogowych,
 • Na www.qasystent.pl udostępniono nową wersję Certyfikaty SSL 3.0 umożliwiającą oprócz certyfikatu SSL samopodpisanego również instalację certyfikatu zakupionego w urzędzie certyfikacji.