Qasystent aktualizacja do wersji 2020.2

Data pakietu
  • W module KW→komórki organizacyjne dodano raport Komórki organizacyjne,
  • W module KW→osobisty terminarz w ustawieniach modułu dodano indywidualny dla każdego użytkownika parametr "Identyfikator i klucz klienta kalendarza Google" oraz słownik "Rodzaje zdarzeń terminarza",
  • W module KW→osobisty terminarz na pasku narzędziowym dodano przycisk "eksport do kalendarza Google",
  • W module KW→osobisty terminarz w Karcie zdarzenia do metryki dodano 3 opcjonalne etapy: zaktualizowano, wyeksportowano do kalendarza Google, anulowano zdarzenie,
  • W module KW→osobisty terminarz w Karcie zdarzenia osobom uprawnionym dla zdarzeń aktywnych dodano przycisk "anuluj zdarzenie", a dla zdarzeń nieaktywnych dodano przycisk cofania statusu,
  • W module SZZL→stanowiska pracy do raportu "Potwierdzenia zapoznania z opisem stanowiska pracy" dodano parametr Komórka organizacyjna,
  • W module SZZL→absencja pracownicza w momencie zatwierdzenia wniosku o udzielenie urlopu dodano komunikat o wyznaczonym zastępstwie dla osób zastępujących wskazanego we wniosku pracownika,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji przy unieważnianiu roli aplikacji system automatycznie zamyka uprawnienie wszystkim użytkownikom posiadającym to uprawnienie i jeżeli dany użytkownik nie posiada innych uprawnień w przedmiotowej aplikacji zamyka dostęp użytkownika do tej aplikacji,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano komunikat adresowany do użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN o wyrejestrowaniu użytkownika wskazanego jako administrator lub koordynator aplikacji,
  • W indywidualnych ustawieniach programu dodano sekcję "Kalendarz Google" i w niej parametr "Identyfikator i klucz klienta kalendarza Google".