Qasystent aktualizacja do wersji 2020.10

Data pakietu
  • W module SZJ, SZBI i ODO, SZBHP, SZA→przeglądy zarządzania dodano możliwość automatycznego sczytywania danych o zarządzaniu ryzykiem oraz ograniczono sczytywanie tylko do modułów programu przypisanych do systemów, których dotyczy przegląd zarządzania,
  • W module SOD→sprawy zakładka "Pisma poza sprawą" dostępna jest tylko wówczas gdy dla zalogowanego pracownika istnieją pisma przychodzące nie przypisane do sprawy,
  • W module SOD→sprawy dla utworzonego w sprawie pisma wychodzącego z załączonym plikiem projektu pisma dodano możliwość ustalenia ścieżki akceptacji (jednej lub więcej osób z kadry kierowniczej, które w kolejności winny zaakceptować przygotowany projekt pisma przed jego wysłaniem),
  • W module SOD→sprawy dodano zakładkę "Pisma do akceptacji" dostępną tylko wówczas gdy dla pracownika istnieją pisma, które oczekują na jego akceptację,
  • W module SZBI i ODO→certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiono dodawanie do ewidencjonowanego certyfikatu załącznika w formie pliku (załącznik będzie dostępny wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem EJ_CERT),
  • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania danych osobowych umożliwiono cofanie statusu z upoważnienia unieważnionego do zatwierdzonego,
  • W wyjątkowych sytuacjach gdy nie wykona się automatycznie uruchamiany każdego dnia o godz. 5:00 skrypt Asystenta (assistant_gen), program umożliwi zalogowanie do aplikacji administratorom (użytkownikom z uprawnieniem EJ_ADMIN), którzy w module KW→Informacje o programie zakładka "Skrypt Asystenta" będą mogli ręcznie uruchomić powyższy skrypt naciskając przycisk "wykonaj skrypt" (bezpośrednio po uruchomieniu skryptu zostanie też zwolniona blokada logowania dla wszystkich użytkowników),
  • Wprowadzono drobne modyfikacje w interfejsie aplikacji.