Podręcznik użytkownika 2023.

Data pakietu

Dokument zawierający Podręcznik użytkownika programu Qasystent w wersji 2023.9.

Pomoc do każdego z modułów jest również zintegrowana w samym programie Qasystent na paskach narzędziowych pod przyciskiem Pomoc.