Qasystent - certyfikat SSL v.3.0

Data pakietu

Program instaluje certyfikat zakupiony w urzędzie certyfikacji lub generuje i instaluje samopodpisany certyfikat SSL na serwerze apache i tomcat wykorzystywanym w instalacjach standardowych programu Qasystent.