Qasystent 2020.9 (instalator Windows)

Data pakietu

Plik instalacyjny zawierający zestaw instalacyjny Qasystenta 2020.9 w wersji pod Windows.
Pakiet należy wykorzystać przy instalacji szybkiej pod systemem Windows (patrz Poradnik administratora).