Qasystent 2020.9 (instalacja indywidualna)

Data pakietu

Spakowany plik ZIP zawierający zestaw instalacyjny Qasystenta 2020.9.
Pakiet należy wykorzystać tylko przy instalacji indywidualnej (patrz Poradnik administratora).