Podręcznik użytkownika 2021.1

Data pakietu

Dokument zawierający podręcznik użytkownika programu Qasystent w wersji 2021.1.

Pomoc do każdego z modułów jest również zintegrowana w samym programie Qasystent na paskach narzędziowych pod przyciskiem Pomoc.