FORUM

13 posts / 0 new
Ostatni wpis
us3017
Przy wydruku raportów pojawia się strona - http status 500

Proszę o pomoc. Poniżej treść strony po wygenerowaniu raportu z karty procesu (błąd pojawia się po wygenerowaniu dowolnego raportu, opisu stanowisk itd.).
 
type Exception report

message

description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

exception

javax.servlet.ServletException: Servlet execution threw an exception

root cause

java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class net.sf.jasperreports.engine.util.JRStyledTextParser
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.<init>(JRBaseFiller.java:121)
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.<init>(JRVerticalFiller.java:88)
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.<init>(JRVerticalFiller.java:103)
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.<init>(JRVerticalFiller.java:61)
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFiller.createFiller(JRFiller.java:153)
net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFiller.fill(JRFiller.java:55)
net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fill(JasperFillManager.java:446)
net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fillReport(JasperFillManager.java:849)
pl.qasystent.serwer.servlet.PDF.doGet(Unknown Source)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.18 logs.

admin
Witam serdecznie

Witam serdecznie
 
Proszę:
1. Wyłączyć Tomcata
2. Na serwerze otworzyć folder C:\xampp\htdocs\ej\servlet\WEB-INF\lib\ i usunąć plik:
jasperreports-4.7.1.jar     i / lub    jasperreports-4.1.1.jar
(w folderze tym powinien znajdować się tylko jeden plik zaczynający się od jasperreports i powinien to być plik jasperreports-5.5.0.jar)
3. Włączyć Tomcata.
 
Zbędne biblioteki powinny usunąć się podczas procesu aktualizacji, ale z jakiś powodów były zablokowane i system nie mógł ich usunąć automatycznie.

us0222
HTTP Status 500 -IDENTYFIKATORY

Witam,
przy wydruku identyfikatorów pojawia się błąd:
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
java.io.CharConversionException: Not an ISO 8859-1 character: Ł
 javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 pl.qasystent.serwer.servlet.PDF.doGet(Unknown Source)
 javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

 note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0-snapshot logs.

admin
Czy zainstalowana jest wersja

Czy zainstalowana jest wersja 11.9 i ostatnia poprawka do niej?

US3219
Problem z wydrukiem

Ukazuje sie taki komunikat

net.sf.jasperreports.engine.util.JRFontNotFoundException: Font 'Arial' is not available to the JVM. See the Javadoc for more details.
at net.sf.jasperreports.engine.fonts.FontUtil.checkAwtFont(FontUtil.java:347)
at net.sf.jasperreports.engine.fonts.FontUtil.getAwtFontFromBundles(FontUtil.java:295)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.SimpleTextLineWrapper.loadFont(SimpleTextLineWrapper.java:365)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.SimpleTextLineWrapper.getGeneralFontInfo(SimpleTextLineWrapper.java:339)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.SimpleTextLineWrapper.createFontInfo(SimpleTextLineWrapper.java:279)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.SimpleTextLineWrapper.start(SimpleTextLineWrapper.java:241)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.TextMeasurer.measure(TextMeasurer.java:411)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillTextElement.chopTextElement(JRFillTextElement.java:621)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillStaticText.prepare(JRFillStaticText.java:187)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillElementContainer.prepareElements(JRFillElementContainer.java:331)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillBand.fill(JRFillBand.java:384)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillBand.fill(JRFillBand.java:358)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillColumnBand(JRVerticalFiller.java:2059)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillGroupHeader(JRVerticalFiller.java:639)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillGroupHeaders(JRVerticalFiller.java:561)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillReportStart(JRVerticalFiller.java:286)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillReport(JRVerticalFiller.java:151)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.fill(JRBaseFiller.java:932)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.fill(JRBaseFiller.java:845)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFiller.fill(JRFiller.java:87)
at net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fill(JasperFillManager.java:446)
at net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fillReport(JasperFillManager.java:849)
at pl.qasystent.serwer.servlet.CSV.doGet(Unknown Source)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:621)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:222)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:123)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:171)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:99)
at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:953)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1023)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:310)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:906)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:929)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:738)

admin
Witam serdecznie

Witam serdecznie
 
Domyślam się, że problem dotyczy instalacji pod linuxem. Czy tak?
 
Czy instalacja jest już na zintegrowanej wersji w izbie skarbowej?
Czy błąd dotyczy wszystkich wydruków czy konkretnego?
Czy na serwerze znajduje się plik ej\servlet\WEB-INF\lib\fonty.jar ?

US3219
Instalacja na LINUX SUSE11

Instalacja na LINUX SUSE11 nie jest zintegrowana z izba plik fonty.jar, arial.jar znajduja sie w katalogu

admin
A czy błąd dotyczy wszystkich

A czy błąd dotyczy wszystkich wydruków czy konkretnego?

US3219
Dotyczy wszystkich wydruków

Dotyczy wszystkich wydruków nie ważne czy ogłoszenie czy zakres

admin
Proszę o wykaz plików

Proszę o wykaz plików znajdujących się w folderze:
 
ej\servlet\WEB-INF\

US3219
wykaz plikow w załaczniku  

wykaz plikow w załaczniku
 

Załącznik: 
admin
Proszę zatrzymać Tomcata,

Proszę zatrzymać Tomcata, usunąć plik Arial.jar i ponownie włączyć Tomcata.

US3219
Dziękuje bardzo pomogło

Dziękuje bardzo pomogło